รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุม กำกับ ติดตามและแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน

ศ, 2019-11-15 11:04 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 15, 2019

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ นายขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ในการประชุมกำกับติดตาม และแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน ควบคุมยาสูบระดับเขตและจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ และให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการสร้างกระแสในการควบคุมยาสูบ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง