รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ

ศ, 2018-11-30 11:34 -- HR

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)  (ด้านเวชกรรมสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน)  ตำแหน่งเลขที่ 10849 โรงพยาบาลไชโย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

เอกสารดาวน์โหลด: 
วันที่: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 30, 2018