รับสมัครคัดเลือกข้าราชการผู้มีวุฒิเพิ่มเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนรสิงห์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ศ, 2019-04-05 15:05 -- HR

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการผู้มีวุฒิเพิ่มเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนรสิงห์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

วันที่: 
ศุกร์, เมษายน 5, 2019