รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบิก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

พ, 2019-05-22 10:27 -- HR

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบิก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

วันที่: 
พุธ, พฤษภาคม 22, 2019