รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านพราน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

พ, 2019-03-13 15:07 -- HR

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฯ

เอกสารดาวน์โหลด: 
วันที่: 
พุธ, มีนาคม 13, 2019