รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่ง เภสัชกรระดับชำนาญการพิเศษ

ศ, 2020-06-19 11:36 -- HR

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิกหรือเภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคุ้มครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

วันที่: 
ศุกร์, มิถุนายน 19, 2020