รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) (ด้านเวชกรรมสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน) ตำแหน่งเลขที่ 10849 รพ.ไชโย สสจ.อ่างทอง

ศ, 2019-02-01 14:13 -- HR

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) (ด้านเวชกรรมสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน) ตำแหน่งเลขที่ 10849 รพ.ไชโย  สสจ.อ่างทอง

เอกสารดาวน์โหลด: 
วันที่: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 1, 2019