ร่วมกิจกรรม ราฃพิธีเสด็จพระราชดำเนินเรียนพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

พ, 2020-01-08 10:48 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มกราคม 8, 2020

วันที่ 12 ธันวาคม 2562
นายพินิจ แสนงาม และนายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ าำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรม ราฃพิธีเสด็จพระราชดำเนินเรียนพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562