ร่วมคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

พ, 2020-01-22 10:53 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มกราคม 22, 2020

วันที่ 17  มกราคม 2563
นายอภิชาติ  ​มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563