ร่วมงานมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 4

พ, 2019-08-14 12:07 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, สิงหาคม 14, 2019

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมงาน มหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก