ร่วมงาน สวนครัวสมุนไพร สวนครัวเฉลิมพระเกียรติฯ

พ, 2019-08-14 13:26 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, สิงหาคม 14, 2019

วันที่ 12 สิงหาคม 2562
นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิด สวนครัวสมุนไพร สวนครัวเฉลิมพระเกียรติฯ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พร้อมด้วย นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จิตอาสาจังหวัดอ่างทอง ญ สถานีอนามันเฉลิมพระเกียรติฯ อ.โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง