ร่วมทำพิธีประกาสเจตนารมณ์ ATO Zero Tolerance

พ, 2020-01-08 11:18 -- ekamorn
สถานที่: 
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มกราคม 8, 2020

วันที่ 3 มกราคม 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีประกาสเจตนารมณ์ "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ไม่ทนต่อการทุจริต (ATO Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ 2563