ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

พฤ, 2019-07-04 11:39 -- kongkrit
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, กรกฎาคม 3, 2019

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
จังหวัดอ่างทอง นำโดย นายเรวัต ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี