ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะงานรัชพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"

พ, 2020-01-22 10:54 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มกราคม 22, 2020

วันที่ 17  มกราคม 2563
นายพินิจ แสนงาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะงานรัชพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช