ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะงานรัชพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

พ, 2020-01-22 10:59 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มกราคม 22, 2020

วันที่ 18  มกราคม 2563  
นายอภิชาติ  ​มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะงานรัชพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช