(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล และอาคารสถานีอนามัย

พ, 2014-11-05 09:30 -- admin_ato

(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ๑ หลังและอาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตรที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ๑ หลัง

date_time: 
2014-11-05
เอกสาร: