ลงเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตตำบลห้วยไผ่ และตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา

จ, 2019-08-26 11:05 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
จันทร์, สิงหาคม 26, 2019

 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแสวงหา และเจ้าหน้าที่รพ. สต.ที่เกี่ยวข้อง ลงเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตตำบลห้วยไผ่ และตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา