วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการจากโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้มาติดตามประเมินผลงานในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

ศ, 2017-05-19 14:46 -- pure
สถานที่: 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
ศุกร์, พฤษภาคม 19, 2017

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการจากโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้มาติดตามประเมินผลงานในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อนำผลไปประกอบการตัดสินในการประกวดผลงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณีี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน ร่วมกับ นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เลขานุการ โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมต้อนรับและรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

 

 

ภาพทั้งหมด คลิ๊ก