สรุผลการนิเทศอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 13 มิถุนายน 2561