สสจ.อ่างทอง จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาธารณสุข จ.อ่างทองประจำปีงบประมาณ 2563

พฤ, 2019-11-14 10:30 -- ekamorn
สถานที่: 
ณ ห้องประชุม สสจ.อ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 14, 2019

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 โดยนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมให้นโยบายการดำเนินงานในระดับตำบล ปี 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง