สสจ.อ่างทอง จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข ปี พ.ศ .2557 - 2558 ” รุ่นที่ 3

อ, 2014-12-16 15:31 -- prhealth
สถานที่: 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, ธันวาคม 16, 2014

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข ปี พ.ศ .2557 - 2558 ” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2557 จำนวน 30 คน มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ในโรงพยาบาลอ่างทอง จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มงาน: 
สุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง