สสจ.อ่างทอง ประธานเปิดโครงการ 10 ล้าน ครอบครัวไทยออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติฯ

ศ, 2019-07-12 14:31 -- bancha
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
ศุกร์, กรกฎาคม 12, 2019

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ ห้องประชุมเทศชูกลิ่น โรงพยาบาลอ่างทอง กิจกรรมในงานประกอบด้วย
1. กิจกรรมสาธิตคีตะมวยไทย 10 ท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ
2. กิจกรรมประกวดหนูน้อยพลัง 3 ดี
3. นิทรรศการคืนภูิมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ 
มีผู้ร่วมกิจกรรมจากหลายภาคส่วนได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน ผู้ปกครองเด็ก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 250 คน