สสจ.อ่างทอง ร่วมกิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

ศ, 2019-10-25 10:43 -- bancha
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
ศุกร์, ตุลาคม 25, 2019

นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ร่วมกิจกรรมาถวายบังคมและวางพวงมาลา
เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ พระบรมราชาณุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง