สสจ.อ่างทอง ร่วมงานทำบุญ พิธีดับเทียนชัย และเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

อ, 2019-04-09 11:47 -- bancha
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, เมษายน 9, 2019

วันที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2562 เวลา 08.00-12.00 น
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
นายทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
พร้อมด้วย คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
ร่วมงาน ทำบุญ ดับเทียนชัย เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
ณ พระอุโบสถวัดไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง