สสจ.อ่างทอง ร่วมทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 2 แห่ง และพิธีทำน้ำอภิเษก

อ, 2019-04-09 09:02 -- bancha
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, เมษายน 9, 2019

วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
พร้อมคณะ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดอ่างทอง จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 2 แห่ง
ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
และบริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าพระอุโบสถ วัดไชโยวรวิหาร ตำบลไชโย จังหวัดอ่างทอง