สสจ.อ่างทอง ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดไชโยวรวิหาร

อ, 2019-04-09 09:12 -- bancha
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, เมษายน 9, 2019

วันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2562  เวลา 13.00 น.
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
พร้อมด้วยคณะ ข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดอ่างทอง 
เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ณ พระอุโบสถ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง