สสจ.อ่างทอง ร่วมเดินรณรงค์โครงการ "มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน"

ศ, 2014-12-26 09:40 -- prhealth
สถานที่: 
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอ่างทอง และบริเวณสี่แยกอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, ธันวาคม 24, 2014

วันนี้ (24 ธ.ค. 57) เวลา 09.00 น. ข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และ อสม.ร่วมเดินรณรงค์ "มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน"และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอ่างทอง และบริเวณสี่แยกอ่างทอง
พร้อมด้วย นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษาและพ่อค้าประชาชนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการเดินรณรงค์ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่า สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 นี้ ได้กำหนดช่วงรณรงค์เข้มข้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 โดยมีเป้าหมายให้สามารถลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้ปฏิบัติงาน ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนและพี่น้องประชาชนเอง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและของประเทศชาติ โดยให้ทุกคนตระหนักว่าเรื่องอุบัติเหตุ ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง และช่วยเหลือสังคมโดยรวม มิให้เกิดการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

กลุ่มงาน: 
สุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง