สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้ทำการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข ดีเด่น จังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2560

จ, 2016-12-19 15:54 -- pure
สถานที่: 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
จันทร์, ธันวาคม 19, 2016

เมื่อ วันที่ 16 และ 19 ธันวาคม 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้ทำการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข ดีเด่น จังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปประกวดเวทีต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง