สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทองจัดงานมหกรรมสร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคหลอดเลือดหัวใจหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นแบบ “โครงการรักษ์หัวใจเครือข่ายอำเภอโพธิ์ทอง”

ศ, 2017-05-26 08:42 -- pure
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
ศุกร์, พฤษภาคม 26, 2017

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทองจัดงานมหกรรมสร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคหลอดเลือดหัวใจหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นแบบ“โครงการรักษ์หัวใจเครือข่ายอำเภอโพธิ์ทอง”โดย นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

รูปทั้งหมด คลิ๊ก