เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

อ, 2020-02-04 09:40 -- ekamorn
สถานที่: 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 4, 2020

วันที่ 29 มกราคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHEOC) โดยมรนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อติดตามสถานการณ์ และเตรียมพร้อมในการป้องกันควบคุมโรงปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง