เยี่ยม รพ.สต.และร่วมประชุม อสม.ในเขตอ.ป่าโมก

จ, 2019-08-26 11:03 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
จันทร์, สิงหาคม 26, 2019

นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นพ.สสจ.อ่างทอง มีแผนลงเยี่ยม รพ.สต.และร่วมประชุม อสม.ในเขตอ.ป่าโมก ซึ่งวันนี้ลงเยี่ยม รพ.สต.สายทองและ รพ.สต.บ้านพายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง