เราทำดีด้วยหัวใจ

จ, 2019-08-26 11:17 -- ekamorn
สถานที่: 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
จันทร์, สิงหาคม 26, 2019

วันที่ 22 สิงหาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นำจิตอาสาและคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใต้โครงการ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทั้งภายใน และภายนอกสำนักงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและสร้างความร่วมมือ ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ทุกๆ 7 วัน ลดการป่วยจากโรคไข้เลือดออก ในการจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเพราะพันธ์ุยุงลาย ลดำข้เลือดออก"