เอกสารชี้แจงการประชุมชี้แจงการตรวจสอบโครงการ วันที่ 26 พย 62