เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

วัน เดือน ปี ชื่อ เอกสารดาวน์โหลด
22 เม.ย. 2558 แบบคัดกรองมะเร็งเต้านม-ลำไส้ Package icon แบบคัดกรองมะเร็งเต้านม-ลำไส้.zip
20 เม.ย. 2558 หนังสือคู่มือสำหรับทีมหมอครอบครัว ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน PDF icon หนังสือคู่มือทีมหมอครอบครัว.pdf
09 เม.ย. 2558 คู่มือการถ่ายทอดตัวชีัวัดฯ (รอบที่ 2) Package icon 090458.zip
07 เม.ย. 2558 เล่มรายงานประจำปี 2557 File 070458-3.rar
07 เม.ย. 2558 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด กพร.(นพ.สสจ) ของจังหวัดปี 58 File 070458-2.rar
07 เม.ย. 2558 คู่มือแนวทางการของบประมาณรายการครุภัณฑ์ปี 59 PDF icon 070458-1.pdf
02 เม.ย. 2558 คู่มือการถ่ายทอดตัวชีั้วัด(รอบที่ 2) Package icon 020458-2.zip
01 เม.ย. 2558 ตัวชี้วัด ผอ.รพ. สสอ. ผอ.รพ.สต รอบที่ 2 Package icon 010458-1.zip
27 มี.ค. 2558 คู่มือการคัดกรอง ประเมินผู้สูงอายุ PDF icon คู่มือการคัดกรอง_ประเมินผู้สูงอายุ.pdf
18 มี.ค. 2558 VDO ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่สำคัญเร่งด่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 6 เดือน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 17 มี.ค.58 Package icon 180358.zip
16 มี.ค. 2558 คู่มือ IC รพ.สต./ศสม. ปี 2558 File 160358.rar
02 มี.ค. 2558 เอกสารการประชุม ฟื้นฟูเรื่องตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน Package icon การตรวจเท้า อ่างทอง.zip
25 ก.พ. 2558 ตารางเก็บข้อมูลประเมินงาน NCD ปี 58 File ตารางเก็บข้อมูลประเมินงาน NCD ปี 58.xlsx
24 ก.พ. 2558 ทะเบียนย่อย ปี 2558 (มกราคม) File 240258-1.rar
23 ก.พ. 2558 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 PDF icon 230258-1.pdf
20 ก.พ. 2558 กระบวนงานและตัวอย่างการจัดทำแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ฯ File กระบวณงานและตัวอย่างการจัดทำแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ฯ.rar
18 ก.พ. 2558 คู่มือระบบรายงานบริหารเวชภัณฑ์ PDF icon คู่มือระบบรายงานบริหารเวชภัณฑ์.pdf
18 ก.พ. 2558 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2558 และจริยธรรมข้าราชการ Package icon 180257-1.zip
11 ก.พ. 2558 แนวทางการของบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปี59 PDF icon 110258-1.pdf
06 ก.พ. 2558 คู่มือการถ่ายทอดตัวชี้วัด ปี 2558 รอบที่ 1 Package icon 060258-2.zip

หน้า