เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดแผนสุขภาพจังหวัด วันที่ 4 กย 61