แนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำและเสียชีวิตในช่วงหน้าฝนและตรงกับช่วงปิดเทอม

จ, 2017-03-13 09:04 -- pure
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
จันทร์, มีนาคม 13, 2017

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และโฆษก สธ กล่าวถึงแนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำและเสียชีวิตในช่วงหน้าฝนและตรงกับช่วงปิดเทอมว่า สถานการณ์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2549-2558) เฉพาะเดือนตุลาคมเดือนเดียว พบเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตสูงถึง 1,101 คน เฉลี่ยวันละ 3.5 คน ปัจจัยสำคัญคือ เป็นช่วงปิดเทอม และมีฝนตกหนัก มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ เด็กส่วนใหญ่มักชวนกันไปเล่นน้ำกันเองตามลำพัง ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะรู้สึกคุ้นเคยกับแหล่งน้ำที่ไปเล่น แต่ไม่ทราบระดับความลึกของน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปจากฝนตกหรือมีน้ำขังเป็นเวลานาน

ดังนั้น ขอให้ประชาชน ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ของตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำ เพราะสามารถป้องกันได้ โดยการสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยง พร้อมเฝ้าระวัง จัดทำป้ายเตือนหรือแนวกั้นขอบบ่อไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำที่หาได้ง่าย ที่ใกล้ๆ บริเวณแหล่งน้ำ เช่น ถังแกลลอนพลาสติก นกหวีด ไม้ยาว เสื้อชูชีพ ทั้งนี้ ผู้ปกครองก็ไม่ควรปล่อยเด็กเล่นน้ำตามลำพัง แม้จะเป็นแหล่งน้ำใกล้บ้านหรือแหล่งน้ำที่คุ้นเคยก็ตาม

ซึ่งหากตกอยู่ในอันตรายขณะอยู่ในน้ำ ให้พยายามตั้งสติ นอนลอยตัวหงาย กอดอุปกรณ์ลอยน้ำที่สามารถหาได้ จากนั้นโบกมือเพื่อขอความช่วยเหลือ และหากพบผู้ที่กำลังจมน้ำ ให้ใช้หลักการตะโกน โยน ยื่น เพื่อช่วยเหลือ ซึ่งเป็นกฎในการช่วยเหลือคนจมน้ำในเบื้องต้น