โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2

จ, 2019-07-22 10:22 -- ekamorn
สถานที่: 
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรำมะสัก
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
จันทร์, กรกฎาคม 22, 2019

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอโพธิ์ทอง นายอำเภอแสวงหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแสวงหา สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และจิตอาสาหน่วยแพทย์ ร่วมกิจกรรม ซึ่งในการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลือนที่ฯ ในครั้งที่ 2 นี้ จังหวัดอ่างทองได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลโพธิ์ทอง โรงพยาบาลแสวงหา สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการจัดกิจกรรมในโครงการจัดให้มีกิจกรรมบริการประชาชน ได้แก่
1.บริการตรวจโรคทั่วไป                       จำนวน 202 คน
2.บริการทันตกรรม                                               จำนวน 244 คน
3.บริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต        จำนวน 9 คน
4.บริการตรวจตา                                  จำนวน 33 คน
5.กิจกรรมรับบริจาคโลหิต                   จำนวน 28 คน
6.บริจาคอวัยวะ                                    จำนวน 7 คน
7.บริจาคดวงตา                                    จำนวน 6 คน
และมีกิจกรรมส่งเสริมให้บริการประชาชน ได้แก่ การแพทย์แผนไทย รวมแล้วมีเจ้าหน้าที่ จิตอาสา ประชาชน และนักเรียน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวประมาณ 500 คน
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรำมะสัก ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง