โครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ”

พ, 2019-11-06 10:45 -- ekamorn
สถานที่: 
ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, พฤศจิกายน 6, 2019

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  จัดกิจกรรมโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย รวมทั้งการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย โดยมี นายเรวัต ประสงค์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง​ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ณ วัดขุนอินทประมูล ำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง