Stroke หรือโรคอัมพาตเป็นโรคที่พบบ่อย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของประเทศไทย

อ, 2016-10-25 13:19 -- pure
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
อังคาร, ตุลาคม 25, 2016

ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมอง Stroke หรือโรคอัมพาตเป็นโรคที่พบบ่อย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของประเทศไทย ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เป็นโรคที่เป็นสาเหตุของความพิการอันดับหนึ่งของคนทั่วโลก ซึ่งโรคที่ทำให้หลอดเลือดสมองแข็งตัวนั้น มีสาเหตุมาจาก ผู้ป่วยอาจจะป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไขมันในเลือดสูงยู่แล้ว รวมทั้งการไม่ออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ และภาวะอ้วน ทั้งนี้พบว่าคนที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป จะพบ 1,880 คน ต่อประชากร 100,000 คน หากให้คิดง่ายๆ ก็คือ ทุก 4 นาที มีคนไทยซึ่งเป็นโรคอัมพาต 1 คน และทุกๆ 10 นาที มีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคอัมพาต 1 คน และปัจจุบันการรักษาโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่ดีที่สุด คือ การให้ยาละลายลิ่มเลือดเข้าทางหลอดเลือดดำ แต่มีข้อจำกัดที่ผู้ป่วยต้องรีบมาพบแพทย์ให้เร็ว ภายใน 270 นาที หรือเพียง 4 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น

        สาเหตุของโรคอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุหลักเกิดจากหลอดเลือดสมองมีการตีบตัน กับหลอดเลือดสมองมีการแตกขึ้น ในกรณีที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองตีบตันก็มักจะเกิดขึ้นเนื่องจาก คนไข้เป็นโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง อ้วน และการสูบบุหรี่ รวมทั้งเป็นโรคหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ เหล่านี้ก็จะทำให้หลอดเลือดแข็งตัวกับมีลิ่มเลือดไปอุดหลอดเลือดสมองได้ แต่ในกรณีที่เป็นหลอดเลือดสมองแตกมักจะเกิดขึ้นในกรณีที่คนไข้เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไม่ทำการรักษา ทำให้หลอดเลือดมีการแตกและก็ฉีกขาด เกิดเลือดท่วมในเนื้อสมอง ทำให้คนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเกิดอาการอัมพาตเฉียบพลันเกิดขึ้นมาได้ สำหรับวัยที่เป็นโรคอัมพาตส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันพบว่าคนที่มีอายุน้อย ที่สูบบุหรี่เยอะ และคนอ้วน แล้วก็ไม่ออกกำลังกายก็มีโอกาสเป็นโรคอัมพาตได้เช่นกัน

        รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อายุรแพทย์ประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า “เนื่องจากว่าโรคอัมพาต ในอดีตไม่มีวิธีการรักษาให้หายเป็นปกติได้ แต่ในปัจจุบันมีวิธีรักษาให้หายเป็นปกติได้ แต่ข้อจำกัดของการรักษาให้หายเป็นปกติได้ คนไข้จะต้องมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด อย่างช้าไม่เกิน 270 นาที หรือว่า 4 ชั่วโมงครึ่ง และที่ผ่านมามีคนไทยที่รู้จักโรคอัมพาตและวิธีการรักษาด้วยวิธีใหม่นี้น้อยมาก ทำให้คนไทยที่เป็นโรคอัมพาตนี้ 100 คน สามารถมาทันและได้รับการรักษาด้วยวิธีใหม่นี้เพียง 4 คน”

        ในยุคของเทคโนโลยีที่ได้นำพามนุษย์เราก้าวสู่สังคมดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ กับชีวิตประจำวันที่จะต้องวนเวียนกับการพึ่งพาอุปกรณ์ไฮเทคเพื่อเข้าถึงโลกออนไลน์ที่คอยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารทั้งส่วนตัวและธุรกิจ รวมถึงวิธีป้องกัน รักษาตนเองจากโรคต่าง ๆ ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีแนวคิดผลิตเครื่องมือสื่อสารที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศรู้จักโรคอัมพาต และวิธีรักษามากขึ้น นั่นคือ“แอปพลิเคชัน Stroke KKU”

        รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เผยถึงแอปพลิเคชัน Stroke KKUที่คิดค้นขึ้นว่า “แอปพลิเคชัน ที่สร้างขึ้นนี้ ชื่อว่า Stroke KKU ซึ่งคุณสมบัติพิเศษของแอปพลิเคชันนี้ ประกอบด้วย บทความหรือความรู้ต่างๆ ที่คนไทยทุกคนควรจะต้องรู้เกี่ยวกับโรคอัมพาต พร้อมกับในแอปพลิเคชันนี้จะมีแบบคัดกรองสุขภาพสำหรับคนที่ใช้แอปพลิเคชัน เมื่อเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชัน จะมีคำถามต่างๆ เช่น เพศ (ผู้หญิง-ผู้ชาย) อายุเท่าไหร่ มีโรคประจำตัวอะไร มีประวัติครอบครัวหรือไม่ เป็นไขมันในเลือด และความดันสูงหรือไม่ ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นตัวประเมินว่าผู้ที่ใช้แอปพลิเคชัน มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอัมพาตมากน้อยเพียงได หลังจากที่ประเมินความเสี่ยงแล้ว เราก็จะเข้าไปลงทะเบียนข้อมูลว่า เราเป็นใคร เลข 13 หลักคืออะไร เบอร์โทรศัพท์อะไร แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของญาติที่ใช้ติดต่อกรณีฉุกเฉินคือใคร”

        “นอกจากความรู้เรื่องคัดกรองสุขภาพแล้ว แอปพลิเคชัน Stroke KKU นี้ยังประกอบด้วยประโยชน์ อีก 2 ข้อ คือมีข้อมูลให้เราค้นหาได้ว่า เวลาที่เราเจ็บป่วยอยู่ ณ จุดใดของประเทศ แอปพลิเคชันนี้จะแจ้งว่าโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด ณ ขณะนั้นคือโรงพยาบาลอะไร อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุกี่กิโล พร้อมเบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้ ผู้ป่วยสามารถกดเข้าไปที่ในแอปพลิเคชันนี้ โทรได้ทันที และอีกหนึ่งข้อดี คือว่า หากเกิดเหตุเกิดฉุกเฉินขึ้น และผู้ป่วยอยู่คนเดียว  ผู้ป่วยสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ เรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 ได้ เมื่อผู้ป่วยกดเข้าไปในฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน 1669 จะมีข้อมูลของเราไปปรากฏที่หน้าจอของ 1669 ทุกจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะมีศูนย์สั่งการอยู่ 1 ที่ ซึ่งจะจะกำหนดไว้ และมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง หากกดแอปพลิเคชันนี้ที่จังหวัดขอนแก่น ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้ลงข้อมูลไว้ ก็จะไปปรากฏขึ้นที่ศูนย์สั่งการ 1669 ของจังหวัดขอนแก่น ทันที เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์สั่งการ 1669 ก็จะเปิดดู และสามารถสั่งการให้รถพยาบาลไปรับ ณ จุดเกิดเหตุ นำส่งไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันเวลา” รศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าว

         แอปพลิเคชัน stroke fast track นี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งสำนักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เนื่องจากว่าแอปพลิเคชันนี้จะต้องผสานร่วมกับศูนย์สั่งการ 1669 ทั่วประเทศไทย ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ทั้งในระบบแอนดรอย และ ios โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

         การนำสมาร์ทโฟนที่เป็นอุปกรณ์ใกล้ตัวเรา มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ หากคนไทยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคอัมพาตมากขึ้น เมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาที่เป็นประโยชน์สูงสุดได้อย่างรวดเร็ว เหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ป่วย และเป็นสิ่งที่คุ้มค่าของการใช้สมาร์ทโฟน  แอพพลิเคชั่น (Application) ช่วยชีวิต Stroke KKUน่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่น้อย สำหรับคนไทยในยุคสังคมดิจิตอล

คลิปรายการโทรทัศน์ App Stroke KKU ทุกนาทีคือชีวิต เร็วก็รอดปลอดอัมพาต


ดาวน์โหลด App Stroke Fast Track by Khon Kaen University

Android Phone
 
iPhone