Events

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 ธันวาคม 2562
นายแพทย์ศรีศักดิิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมลงนามบันทึกคำรับรองการปฎิบัติตามมาตราการองค์กรความปลอดภัยทางถนน และได้มอบนโยบาย ด้านความปลอดภัยทางถนนกับข้าราชการ และพนักงานในสังกัด 

สถานที่ :
ณ บริฐัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.อ่างทอง จัดอบรมผู้สัมผัสอาหารของบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาอ่างทอง และสาขาวิเศษชัญชาญ จำนวน 90 คน ณ บริฐัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด

สถานที่ :
ณ โรงแรมแอมบาสชาเดอน์ ซิตตี้ จอมเทียน พัทยา
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดย นายอภิชาติ มุขประดับ เป็นผู้รับเกียรติบัตรรับรอง สสจ.อ่างทอง มีเทศบาลเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ครบ 100 % จาก พญ.พรรพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ณ โรงแรมแอมบาสชาเดอน์ ซิตตี้ จอมเทียน พัทยา

สถานที่ :
โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ให้การต้อนรับ นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "คลินิกกัญชาทางการแพทย์" ณ โรงพยาบาลอ่างทอง ทั้งนี้โรงพยาบาลอ่างทอง นับเป็ฯโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดที่เปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์ แก่ผู้ป่วยปลายประสาทอักเสบ และผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

หน้า