Events

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือ caregiver ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอป่าโมก อำเภอแสวงหา

สถานที่ :

ด้วยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บรฉัตร ได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" งานสร้างเสริมคนมีคุณธรรม ครั้งที่ 32 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดงเพื่อเป็นแรงจูงใจและยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการทุกประเภท

 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันนี้ 5 พ.ค.60 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับผู้ประสบวาตภัย จำนวน 34 ครอบครัว ในเขต อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เวลา10.00 น.ณ.วัดลาดเค้า อ.ป่าโมก                     

                                                                       

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

แม้จะเลยล่วงผ่านเดือนเมษายน มาแล้ว อากาศที่บ้านเราก็ยังคงร้อนระอุอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้คาดว่าฤดูร้อนจะยาวนานกว่าปรกติ กว่าจะเข้าช่วงหน้าฝนก็คงกลางๆ เดือนมิถุนายนเข้าไปแล้ว หลายๆ คน คงจะหงุดหงิดหัวใจว่า เข้าสู่เดือนพฤษภาคมมาแล้ว ทำไมยังคงร้อนมากขึ้น บางคนทำงานในที่แจ้งเกิดอาการเพลียแดดกับสภาพอากาศที่ร้อนแล้ว เป็นลมแดด ผิวสวย ๆ ที่คุณเฝ้าดูแ

หน้า