Events

สถานที่ :
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และมหกรรม ToBoNumber 1 อ่างทองเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สธ.ใช้กายภาพบำบัด เปลี่ยนผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้าน เป็นติดสังคมแทน ทำประโยชน์ให้ชุมชน กระทรวงสาธารณสุข จัดเวทีเรียนรู้ทางกายภาพบำบัด พัฒนาวิชาชีพให้เหมาะสมสังคมไทย รับมือสังคมผู้สูงอายุ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดยเฉพาะกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ใช้กายภาพบำบัดเปลี่ยนให้เป็นกลุ่มติดสังคมแทน เพื่อทำประโยชน์ให้ชุมชนได้ ทั้งนี้ ชุมชนต้องร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมให้ผู้สูงอายุดูแลกัน วันนี้ (20 มิถุนายน 2559) ที่ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรว

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

ผลงานเด่นจังหวัดอ่างทอง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดอ่างทองได้ทำการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีงบประมาณ 2558 ได้เริ่มดำเนินงาน "โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2559

 

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สธ ห่วงคอบอล “แนะพักผ่อนให้เพียงพอ หากมีโรคประจำตัวต้องกินยาต่อเนื่อง”ป้องกันภาวะหัวใจวาย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงชมกีฬาฟุตบอลช่วงเทศกาลฟุตบอลยูโร หวั่นกระทบต่อสุขภาพและการทำงาน ล่าสุดมีข่าวมีผู้เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจวายจากการทำงานหนักแล้วดูบอลจนดึก แนะพักผ่อนให้เพียงพอ จัดเวลาดูให้เหมาะสมไม่กระทบกับการทำงาน รักษาสุขภาพให้แข็งแรง หากมีโรคประจำตัวต้องเคร่งครัดการกินยาต่อเนื่องและตรงเวลา เกิดเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล

หน้า