Events

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สธ  แนะล้างผักผลไม้ด้วยวิธี ลอกเปลือกทิ้ง แช่น้ำ 10-15 นาที และล้างด้วยน้ำไหลผ่าน 2 นาที ชี้ลดสารเคมีได้ถึง 92 เปอร์เซ็นต์ กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนเลือกบริโภคผักผลไม้พื้นบ้านที่มีตามฤดูกาล ช่วยลดความเสี่ยงสารเคมีตกค้างอันตราย หากไม่มั่นใจแนะนำวิธีล้างผักผลไม้ง่ายๆ สะดวก ประหยัด ด้วยการลอกเปลือกทิ้ง แช่น้ำ 10-15 นาที และล้างด้วยน้ำไหลผ่าน 2 นาที ชี้ช่วยลดสารเคมีที่เกาะติดตามผิวผักผลไม้ได้มากที่สุดถึง 92 เปอร์เซ็นต์ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธ

สถานที่ :
ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เชิญชวนชาวสาธารณสุขทุกท่าน ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้องประกวดและนักร้องกิตติมศักดิ์ ในงาน "ของดีเมืองอ่างทองและกาชาด ปี2559" ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป และร่วมแต่งกายย้อนยุคบรรยากาศลูกทุ่งอ่างทอง ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

 

 

สถานที่ :
ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง Akap
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดกิจกรรม โครงการ อย.น้อย 2559 "ขยายเครือข่าย กระจายความรู้ มุ่งสู่การเฝ้าระวัง" เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องแก่สมาชิก อย.น้อย ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง Akap

สถานที่ :
รพ.สต.บ้านน้ำพุ , รพ.โพธิ์ทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มงานควมคุมโรคได้ลงพื้นที่จัดทำประชาพิจารณ์การจัดการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับตำบล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ รพ.สต.บ้านน้ำพุ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

หน้า