ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
26/06/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง PDF icon ประกาศรับสมัครเพื่อรักษาการในตำแหน่งผอ.รพ.สต..pdf
23/06/2020 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการกรณีพิเศษ รอบที่ 1 สสจ.อ่างทอง PDF icon 1รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ.pdf, PDF icon 2รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ.pdf, PDF icon 3รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ.pdf, PDF icon 5รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน.pdf, PDF icon 6รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน.pdf, PDF icon รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯเข้ารับราชการกรณีฯ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขฯ.pdf
19/06/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่ง เภสัชกรระดับชำนาญการพิเศษ PDF icon รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเภสัช ชนพ.pdf, File 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกที่จะเข้ารับการป.docx
19/06/2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการกรณีพิเศษ รอบที่ 1 สสจ.อ่างทอง PDF icon รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ.pdf, PDF icon รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ.pdf, PDF icon รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ.pdf, PDF icon รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน.pdf, PDF icon รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน.pdf, PDF icon รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ.pdf
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ PDF icon กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ.pdf, File แบบ พรก.2 แนบส่ง รพช.สสอ..xlsx
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง PDF icon ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ.pdf, Microsoft Office document icon 24 ใบสมัครศรีพราน.doc, Microsoft Office document icon 24 ใบสมัครห้วยไผ่.doc, Microsoft Office document icon 24 ใบสมัครไผ่จำศีล.doc
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563 Package icon การประเมินผลกาปฏิบัติราชการ 2563-1-1.zip, PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563 PDF icon หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก 2563.pdf
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ PDF icon ว 173.pdf
06/02/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ เพิ่มเติม PDF icon รับสมัครผู้ช่วยสาสุขอำเภอ.pdf

หน้า