ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ PDF icon กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ.pdf, File แบบ พรก.2 แนบส่ง รพช.สสอ..xlsx
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง PDF icon ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ.pdf, Microsoft Office document icon 24 ใบสมัครศรีพราน.doc, Microsoft Office document icon 24 ใบสมัครห้วยไผ่.doc, Microsoft Office document icon 24 ใบสมัครไผ่จำศีล.doc
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563 Package icon การประเมินผลกาปฏิบัติราชการ 2563-1-1.zip, PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563 PDF icon หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก 2563.pdf
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ PDF icon ว 173.pdf
06/02/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ เพิ่มเติม PDF icon รับสมัครผู้ช่วยสาสุขอำเภอ.pdf
06/12/2019 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง PDF icon แพร่ข่าวรับสมัครเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์.pdf
15/11/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมธ์ ว.1352.pdf
06/11/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์ ว.1313.pdf
08/10/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ว.1204.pdf

หน้า