ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
08/10/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ว.1195.pdf
04/10/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ว.1187.pdf
04/10/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ว.1179.pdf
01/10/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์ ว1169.pdf
30/09/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ว1163.pdf
24/09/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์ ว.1148.pdf
24/09/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์ ว.1147.pdf
17/09/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ว.1129 ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
17/09/2019 การยื่นแสดงความจำนงขอลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปี 2563 PDF icon ว.1128.pdf
17/09/2019 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว PDF icon หนังสือแจ้งเพิ่มค่าจ้าง ลจช. (1).pdf, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย-1-การดำเนินการของส่วนราชการ-1.pdf, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย-2-แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว.pdf

หน้า