ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
02/11/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
01/11/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf
01/11/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ปรชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
29/10/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์ 7 เรื่อง.pdf
25/10/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ปรชาสัมพันธืหนังสือ.pdf
24/10/2018 การตรวจสอบการประเมินผลงานวิชาการในระบบแบบออนไลน์ PDF icon ตรวจสอบออนไลน์.pdf
22/10/2018 การตรวจสอบกระบวนการดำเนินการประเมินผลงานวิชาการในระบบแบบออนไลน์ PDF icon ตรวจสอบผลงานวิชาการออนไลน์.pdf
19/10/2018 คำสั่งคณะกรรมการวางแผนกำลังคน สสจ.อ่างทอง PDF icon คำสั่งกรรมการวางแผนกำลังคน.pdf
19/10/2018 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2562 PDF icon แนวทางจ้าง ลจช ปี2562.pdf, PDF icon คำสั่งกรรมการวางแผนกำลังคน.pdf
18/10/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์ 7 เรื่อง.pdf

หน้า