ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
18/10/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
18/10/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ/แจ้งหนังสือฯ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
09/10/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ/แจ้งหนังสือ 6 เรื่อง PDF icon ประขาสัมพันธ์ 6 เรื่อง.pdf
05/10/2018 ขอประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มพิจารณาการศึกษาวิจัยในมนุษย์ จ.อ่างทอง PDF icon หลักเกณฑ์การพิจรณาหลักธรรมฯ.pdf, PDF icon SOPและแบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์.pdf
04/10/2018 ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม 6 เรื่อง PDF icon ประชาสัมพันธ์ 2 ต.ค.61.pdf
10/09/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสาธารณสุขอำเภอสามโก้ PDF icon ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิคัดเลือก.pdf
05/09/2018 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ PDF icon ประกาศรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ.pdf, Microsoft Office document icon แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกขึ้นweb.doc, Microsoft Office document icon แบบฟอร์มประกอบการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน.doc
05/09/2018 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ PDF icon ประกาศรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ.pdf, Microsoft Office document icon แบบฟอร์มประกอบการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน.doc, Microsoft Office document icon แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกขึ้นweb.doc
30/08/2018 ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม 5 เรื่อง PDF icon หนังสือประชาสัมพันธ์.pdf
29/08/2018 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวิเศษฯ PDF icon ประกาศผู้ช่วยสาสุขสวิเศษฯ.pdf

หน้า