ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
29/08/2018 ขอเชิญผู้สนใจประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมฯ PDF icon ประชุมการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมฯ.pdf
29/08/2018 ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 PDF icon หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร.pdf
28/08/2018 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ PDF icon ประกาศผลคัดเลือก พวช...pdf
27/08/2018 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง PDF icon เวียนรับสมัครสาสุขอำเภอสามโก้.pdf, Microsoft Office document icon 5.1.แบบฟอร์มประกอบการคัดเลือกที่จะเข้ารับก.doc, Microsoft Office document icon 5.2.แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกขึ้นweb.doc
21/08/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวิเศษฯ PDF icon ผู้ช่วย สสอ.วิเศษ.pdf
16/08/2018 ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งผู้แทน พกส. PDF icon 20180816_045140.pdf
08/08/2018 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง PDF icon 20180808_075011.pdf
07/08/2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ PDF icon 20180807_030510.pdf
06/08/2018 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัญชาญ จังหวัดอ่างทอง PDF icon 20180806_035720.pdf
31/07/2018 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ PDF icon ประกาศผ่านครั้งที่ 1 จพ.ธุรการ.pdf

หน้า