ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
26/07/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประในการประเมินตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ PDF icon 20180725_023537.pdf
13/07/2018 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ PDF icon 20180713_035548.pdf, Microsoft Office document icon 1.แบบฟอร์มประกอบการคัดเลือก.doc, Microsoft Office document icon 6.แบบใบสมัคร.doc
11/07/2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี PDF icon 20180710_083241.pdf
10/07/2018 รับย้าย / รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ PDF icon 20180710_071957.pdf
06/07/2018 ประกาศจังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ PDF icon 20180706_084828.pdf
04/07/2018 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) PDF icon 20180704_090124.pdf
03/07/2018 ประกาศรายชื้อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี PDF icon 20180703_090957.pdf
29/06/2018 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี PDF icon ประกาศ.pdf
25/06/2018 รับย้าย / รับโอน ข้าราชการ PDF icon 20180625_023923.pdf
22/06/2018 รับสมัครคัดเลือก นพ.สสจ.,ผอ.รพศ,ผอ.รพท._ว.2563 ลว 1 PDF icon รับสมัครคัดเลือก นพ.สสจ.,ผอ.รพศ,ผอ.รพท._ว.2563 ลว 1.pdf

หน้า