ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
11/06/2018 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป PDF icon 20180611_085942.pdf
28/02/2018 รับย้าย / รับโอน ข้าราชการ PDF icon 20180228_032045.pdf
22/02/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอไชโย และผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสามโก้ PDF icon 20180222_084455.pdf
08/02/2018 รับสมัครหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง PDF icon 20180208_042620.pdf, PDF icon 20180208_042514.pdf, Microsoft Office document icon ใบสมัคร.doc
07/02/2018 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอไชโยและผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสามโก้ PDF icon รับสมัครคัดเลือกราชการ 7.02.61.pdf
24/01/2018 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ PDF icon ประกาศรายชื่อ 24-ม.ค.-2018 11-03-45.pdf
11/01/2018 รายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ PDF icon รายชื่อ 10-ม.ค.-2018 16-47-30(1).pdf
09/01/2018 รับย้าย / รับโอน ข้าราชการ PDF icon รับย้าบ 08-ม.ค.-2018 16-25-02.pdf
27/12/2017 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง PDF icon ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ.pdf
06/12/2017 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) PDF icon 20171206_033112.pdf, Microsoft Office document icon ฟอร์มขอย้าย 1.doc, Microsoft Office document icon ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกขึ้น.doc, Microsoft Office document icon แบบฟอร์มคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน.doc

หน้า